RenunganNIKMATNYA AWAL PAGI

Bismillah.. LaKAL hamdu ya Robbana, wa nusholli ‘ala HabibiKA Muhammad SAW.    Renungan dhuha, 1 RAJAB 1440 H  QS.AT-TAUBAH : 36   Oleh : KH. M Sholeh Drehem,Lc   Ikhwah fillah,  •Sungguh selalu ada kenikmatan yg m....Baca

Tiada Dakwah tanpa Istiqomah

( Oleh: KH. Muhammad Sholeh Drehem Lc.) Saudaraku, hadirnya ayat dakwah setelah ayat Istiqamah pada Surah Fushshilat Ayat 33: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk ....Baca

Mewaspadai Bahaya Perbedaan Pendapat

oleh : KH. M. Sholeh Drehem, Lc.   Bismill... Alhamdulillah was-sholaatu was-salaamu ‘ala Rasulillah SAW wa aalihi wa shohbih..!    Renungan dhuha,  23 JUMADITS-TSANI 1440 H QS.ALI IMRON : 105   *MEWASPADAI “BAHAYA” PERBEDAAN ....Baca

SALING BERDOA UNTUK KEBAIKAN

Oleh : KH. M. Sholeh Drehem, Lc   Bismillah..  Alhamdulillah.., sholaatan wa salaaman ‘ala Rasulillah wa aalihi wa shohbih...!   Renungan dhuha 16 JAMADITS-TSANI 1440 H QS.AL-HASYRU : 10    SALING BERDO’A UNTUK KEBAIKAN ....Baca

Pemeriksaan yang Mudah

( Oleh: KH. Muhammad Sholeh Drehem Lc.) Setiap manusia pasti akan meninggal. Semua amal di dunia juga akan di pertanggungjawabkan di akhirat. Tahukah Anda jika amal kebaikan seseorang itu lebih berat maka orang tersebut akan menerima catatan amal dengan tangan kanan? Allah ‘Azza wa Jalla....Baca

Indahnya Ikatan Hati

Oleh : KH. M. Sholeh Drehem, Lc   Bismillah...  LaKAL hamdu ya Robbana.., sholli wa sallim ‘ala habibiKA Muhammad SAW..!    Renungan dhuha,  10 JUMADITS-TSANI 1440 H QS.MARYAM : 96 ....Baca