Profil lulusan

  • Manajer dan Pemimpin yang menjadi panutan umat.
  • Imam masjid dan Dai yang hafidz Al Quran 30 juz.
  • Pendidik yang cakap mengajarkan Al Quran dan ilmu keislaman.

  • Langkah Awal

    Program studi yang dibuka di tahun pertama ini adalah S1 Manajemen Dakwah dengan gelar lulusan S.Kom.I (Sarjana Komunikasi Islam)


    STIDKI Ar Rahmah berupaya optimal untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

    Gambar: Penandatanganan kontrak beasiswa STIDKI Ar Rahmah